Regulament

Update 16.11.2023

1. Organizatorul campaniei

Campania „Horeka Black Friday 2023” este organizată de RWB Software Arhitect S.R.L. cu sediul pe Bld. Frații Golești, nr 132, Pitești, județul Argeș, cod de înregistrare fiscală RO26060987 și înscrisă la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J03/1044/02.10.2009, denumită în continuare Organizator.

2. Durata și aria de desfăşurare a campaniei

Campania se desfăşoară în perioada 1 - 10 noiembrie 2023, cu extinderea campaniei în perioada 16 - 30 noiembrie 2023, pe platformele sociale Horeka by Roweb - Facebook și Instagram, dar și pe email, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, obligatoriu pentru toţi participanţii. Participanţii online înţeleg și acceptă că utilizarea site-ului poate fi facută numai cu respectarea Termenilor și condiţiilor și informându-se cu privire la Politica de confidenţialitate.

3. Produsele participante în campanie

Serviciul participant în campanie este o reducere de 50% din costul de setup al uneia dintre soluțiile digitale existente în sistemul all-in-all oferit de Horeka by Roweb, pentru care clientul solicită ofertă de preț. Mai multe informații despre serviciile prestate de www.horeka.ro, în perioada campaniei.

4. Dreptul la participare

Campania se adresează fiecărei persoane juridice, cu vârsta peste 18 ani, cu domiciliul/sediul social în România, care deține o afacere în domeniul HoReCa și dorește să urmărească activitatea acesteia prin utilizarea soluțiilor software comercializate de Horeka by Roweb pentru digitalizarea și automatizarea proceselor de vânzare online.   

Prin participarea la campania „Horeka Black Friday 2023”, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

5. Mecanismul campaniei

Pentru a participa la campanie, clienţii trebuie să semneze un contract pentru un produs software comercializat de Horeka by Roweb doar în perioada 1-10 noiembrie 2023, cu prelungirea campaniei în perioada 16 - 30 noiembrie 2023. Potențialii clienți trebuie să solicite un demo gratuit și o ofertă de preț prin formularul prezent pe pagina www.horeka.ro/demo-gratuit sau să sune la numărul de telefon 0723 388 888.  

Toţi cei care care achiziţionează un produs software în perioada campaniei, vor beneficia de o reducere de 50% din costul de setup. Reducerea aplicată va fi marcată în oferta solicitată agentului de vânzări și va fi trimisă în scris, pe email/WhatsApp.

Tot cei care au deschis newsletterul Horeka by Roweb și solicită soluții software prin intermediul butoanelor de acțiune beneficiază de 5% extra reducere.

Data achiziţiei produsului software este considerată a fi data facturii finale. 

6. Date cu caracter personal

În prealabil vă informăm că, potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul”), prin prelucrarea datelor personale se înțelege o serie de operațiuni cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestor date.

ROWEB poate colecta datele personale furnizate de dvs. precum: nume, prenume, sex, dată și locul nașterii, cetățenia, adresa, domiciliu, telefon/fax, e-mail, calitatea deținută în societățile cu care desfășurăm relații contractuale. Datele colectate vor fi prelucrate prin stocarea lor în baza de date protejată a societății și utilizate în scopurile prevăzute în secțiunea următoare.

De asemenea, ROWEB poate prelucra datele personale transmise în același scop de terți, care au calitatea de operatori și stabilesc scopul și mijloacele prelucrării lor sau din surse publice precum: baza de date a Registrului Comerțului ori operatori specializați cu furnizarea unor informații similare.

7. Contestaţii, sesizări, litigii

Contestaţiile sau sesizările cu privire la modul de desfăşurare a campaniei pot fi depuse în scris, de către cei care participă, la sediul Organizatorului, transmise prin poştă sau email, folosind adresa de e-mail vanzari@horeka.ro . Organizatorul va formula un răspuns în scris la orice contestaţie/sesizare, urmând a fi detaliate concluziile Comisiei de Cercetare.

Eventualele neînţelegeri care pot interveni între Organizator și participanţii la campanie se vor soluţiona pe cale amiabilă. În caz contrar, părțile vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente, în conformitate cu prevederile legale.

8. Dispoziţii finale

Regulamentul campaniei este pus la dispoziţia tuturor persoanelor interesate, în mod gratuit, pe site-ul www.horeka.ro.

Prin participarea la campania „Horeka Black Friday 2023”, clienţii îşi exprimă acordul cu privire la conţinutul Regulamentului campaniei. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament pe parcursul campaniei, printr-un act adiţional care va fi adus la cunoștința publicului prin modalitățile menţionate mai sus.

Echipa Horeka by Roweb

menu
Cu ce te putem ajuta?